Gimnazjum

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOSKIEGO GIMNAZJUM NR 12
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8
W SOSNOWCU

rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący Samorządu: Daniel Maślak (kl. 3 a)
Zastępcy: Piotr Zawartka (kl. 3 a), Kamil Kałczor (kl. 3 a)
Opiekunowie: mgr Aleksandra Kuś-Grygier, mgr Sebastian Szewczyk

Samorząd Uczniowski jako reprezentant całej społeczności uczniowskiej ma za zadanie:

I. dbać o prawa uczniów oraz reprezentować ich interesy wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców,

II. aktywizować uczniów do włączania się w życie szkoły i pozwalać im współdecydować szkole,

III. umożliwić uczniom realizację własnych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją pracy szkoły,

IV. rozwijać wśród uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność za dobro wspólne,

V. wychowywać w duchu patriotyzmu z zachowaniem szacunku dla innych kultur, odmiennych postaw i wartości,

VI. wzmacniać w szkole mechanizmy demokratyczne oraz promować wśród uczniów postawy demokratyczne poprzez:

- organizowanie cyklicznych debat ogólnoszkolnych na wybrane tematy wynikające z sytuacji w szkole, międzynarodowej sytuacji politycznej, ekonomicznej, itp.,

- wypracowanie procesu współodpowiedzialności za podejmowane decyzje wpływające na życie szkoły

Mając na uwadze powyższe, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami opracował niniejszy plan działań na rok szkolny 2016/2017.

  Działanie Termin realizacji Spodziewane efekty Osoby odpowiedzialne
1. Zorganizowanie wyborów do SU wraz z poprzedzającą je kampanią (przygotowanie sali, urny, kart wyborczych, wybór komisji)

26 X-03 X 2016

Uczniowie poznają zasady działania podstawowego mechanizmu w demokracji - wolnych wyborów oraz rozumieją, że ich głos ma realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Opiekunowie SU, kandydaci wyborach oraz wybrani uczniowie

2. Spotkanie z nowowybranymi członkami SU oraz opracowanie planu działań na cały rok szkolny. Uczniowie zgłaszają SU swoje pomysły, inicjatywy, sugestie, itp.

3-14 X 2016

Uczniowie rozwijają umiejętność analizy, planowania oraz ustalania priorytetów. Członkowie SU, wszyscy uczniowie, opiekunowie SU
3.

Przygotowanie oraz przeprowadzenie debat dla klas. 1-3 gim. Opracowanie materiałów, ustalenie formuły debaty, wybór prowadzących, itp.

1. ”Jakie wartości są dla nas ważne?”

2. " Co to jest samorządność?"

3. "Jak działa demokracja?"

4. "Czy (nasza) szkoła uczy
     samodzielności?"

5. "Co to znaczy być patriotą?"

 

 

 

 

X/2016

XI/ 2016

XII/2016

II/2017

V/2017

Uczniowie ćwiczą umiejętność publicznego wypowiadania się - argumentacja, zwięzłość wypowiedzi, szacunek dla odmiennych poglądów, reakcja na krytykę, itp.

Uczniowie rozumieją, że debata to jedno z podstawowych narzędzi cywilizowanej wymiany poglądów prowadzące do rozwiązania dyskutowanego problemu lub sprawy.

Członkowie SU, wybrani uczniowie, opiekunowie SU
4. Przygotowanie oraz przeprowadzenie uroczystości pasowania na ucznia gimnazjum dla kl. 1 (scenariusz, przygotowanie sali, sprzętu nagłaśniającego, przeprowadzenie prób, itp.) X/2016

Uczniowie podtrzymują wieloletnią tradycję przyjmowania nowych osób do swojej społeczności, tym samych hołdują wartościom wspólnoty i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Uczniowie rozwijają umiejętności organizacyjne.

Członkowie SU, opiekunowie SU
5.

Przeprowadzenie okolicznościowych akcji:
- Dzień Uśmiechu ( ubieramy się na żółto)

- Dzień postaci z bajek (przebieramy się za postać z bajki konkurs)
-Andrzejki (wróżby)
- Mikołajki (czapki Mikołaja)
- Walentynki i Międzynarodowy Dzień Słodyczy (kolor czerwony, sprzedaż słodyczy, "kocham" w wielu językach)
- Dzień wiosny (każda klasa w różnych kolorach wiosny-konkurs)
- Międzynarodowy Dzień zdrowia
(apel i sprzedaż zdrowej żywności - np. owoce)
- Dzień Ziemi na zielono lub zielony listek, konkursy)
- Dzień dziecka (kolory świata)
- inne działania według potrzeb

 

 

IX

 

05 XI

 

XI

XII

II

21 III

7 IV

IV

VI

Integracja zespołu uczniowskiego.
Uczniowie rozwijają umiejętności organizacyjne.

Członkowie SU, wybrani uczniowie, opiekunowie SU

6. Udział w akcjach charytatywnych:
- pomaganie na merdanie
-WOŚP
- współpraca z klubem wolontariatu w szkole
- inne - na bieżąco
Cały rok szkolny Uczniowie uwrażliwiają się na krzywdę innych,
budzą w sobie empatię.
Członkowie SU, wszyscy uczniowie, opiekunowie SU

 

Zadania mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, w zależności od bieżących wydarzeń i potrzeb społeczności uczniowskiej.

Prace w ciągu roku szkolnego:

  • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
  • skrzynka opinii i pomysłów,
  • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
  • udział w dodatkowych akcjach charytatywnych wg potrzeb,
  • współpraca przy organizacji imprez środowiskowych, lokalnych np. Kartoflada, Święto ulicy Hutniczej,
  • współudział w uroczystościach szkolnych,
  • sprawdzanie obuwia, makijażu, bezpieczeństwa w szkole,

Współpraca z :

  • Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca,
  • Szkolne Koło Wolontariatu,
  • Grono Pedagogiczne.

Opiekun SU: Aleksandra Kuś-Grygier, Sebastian Szewczyk

                                                        SU:   Daniel Maślak
                                                                  Piotr Zawartka
                                                                Kamil Kałczor

                                                                                                                    

Sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

kbdspn

spobr